Image

Dane firmy

FP Company Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 52, 05-077 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole
tel./fax +48 77 474 29 11

info(at)fpcompany.pl

NIP 753-21-05-772, REGON 531676433, KRS 0000161023
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

BANK PeKaO SA O/Opole
Nr konta: 86 1240 1633 1111 0000 2652 0104